Äldremottagning

Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning.

På äldremottagningen kan vi hjälpa dig med:

• Telefonrådgivning hos en sjuksköterska
• Genomgång av dina mediciner
• Individuell vårdplanering
• Hjälp vid inkontinens
• Minnesutredning
• Samtal om levnadsvanor

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.