Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma/KOL-mottagning
vid Haninge Vårdcentral

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Nu kan vi även boka in ett videomöte om du behöver komma i kontakt med vår astma/KOL-sköterska

Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Om du svarar JA på någon av dessa frågor bör du testa din lungfunktion!
* Är du 45 år eller äldre och röker eller har rökt?
* Känner du dig mer andfådd än du borde vara?
* Får du långdragna förkylningar med mycket hosta och slem?


Kontakt
Hawzheen Abdulla, astma/KOL- och distriktssköterska
tel: 08-420 001 00

Information om besöket
Besöket på vår astma/KOL-mottagning kostar 100 kr.
Du måste avboka besöket minst 24 timmar innan besöket annars debiteras du för utebliven besök.
Bokar vi ett videomöte får du hem en faktura i efterhand

Sluta-Röka-Linjen Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.