Astma-/KOL-mottagning

Astma-/KOL-mottagning

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.
Vi erbjuder dig bland annat:

  • Fördjupad information om astma och KOL
  • Tips och råd på behandlingar och övningar som kan förbättra din livskvalitet
  • Spirometriundersökning
  • Allergitester
  • Diagnostisering av ansträngningsastma

KOL
Rökning är främsta orsaken till lungsjukdomen KOL som gör att man kan få svårt att andas och känna sig trött. Att sluta röka är det enda som kan hejda utvecklingen av KOL.

Spirometri
En enkel metod för att bedöma hur lungorna fungerar. Vid spirometri mäts lungornas ventilationsförmåga, det vill säga den luft som du andas in.

Rökavvänjning
Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.