Diabetesmottagning

Diabetesmottagning

Du som har diabetes eller misstänker att du har diabetes kan vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med:

  • Kontroller av blodsocker och andra värden
  • Livsstilsförändringar kring kost och motion
  • Information och användning av hjälpmedel
  • Justering och insättning av medicinering såsom tabletter eller insulin.
  • Olika undersökningar, exempelvis ögonbottenfotografering. Dessa undersökningar görs för att du som patient ska kunna undvika komplikationer som en följd av din diabetes
  • Årlig diabeteskontroll av läkare och diabetessjuksköterska

Kontakta oss för mer information.