Hemsjukvård och äldremottagning

Hemsjukvård och äldremottagning

Viss vård kan du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen. Hemsjukvård innebär varaktig, mer än 14 dagar, vård och behandling i hemmet för personer som ej klarar att ta sig till vårdcentralen. Bedömningen om du behöver vård i hemmet görs via vårdcentralen.

Hemsjukvården är kostnadsfri för dig som är inskriven i ”Basal hemsjukvård”.