Hemsjukvård och äldremottagning

Hemsjukvård

Viss vård kan du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen. Hemsjukvård innebär varaktig, mer än 14 dagar, vård och behandling i hemmet för personer som ej klarar att ta sig till vårdcentralen. Bedömningen om du behöver vård i hemmet görs via vårdcentralen.

Hemsjukvården är kostnadsfri för dig som är inskriven i ”Basal hemsjukvård”.


Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår Äldremottagning.
Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.

På Äldremottagningen kan vi hjälpa dig med:

  • Telefonrådgivning hos en sjuksköterska
  • Genomgång av dina mediciner
  • Individuell vårdplanering
  • Hjälp vid inkontinens
  • Minnesutredning
  • Samtal om levnadsvanor

Telefon utan knappval endast för äldre 75+ 08-420 001 99