Hemsjukvård och äldremottagning

Hemsjukvård och äldremottagning

Viss vård kan du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen. Bedömningen om du behöver vård i hemmet istället görs via vårdcentralen.

Hemsjukvården är kostnadsfri för dig som är inskriven i ”Basal hemsjukvård”.

Kontakta oss för mer information.