Influensakampanj 2020-2021

Influensakampanj 2020/2022

Välkommen till vår vaccinationsmottagning som är öppen varje vardag mellan kl 15:00-17:00 samt måndag och onsdag kl 17:00-19:00 under hela vaccinationskampanjen, förbokning krävs med anledning av pågående coronapandemi. Årets vaccinationskampanj pågår mellan 3 november 2020 och 28 februari 2021. Vi har vaccin mot influensa och lunginflammation.

Under perioden mellan 3 november till 3 december vaccineras endast de som tillhör en riskgrupp.

Du som tillhör en riskgrupp – är gravid, har en kronisk sjukdom, eller är över 65 år bör skydda dig med vaccin, för att på så vis minska risken för att drabbas av svår influensa och lunginflammation. För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Till riskgrupperna räknas:
Du är över 65 år
Du är gravid efter vecka 16
Du är gravid innan vecka 16 och tillhör annan riskgrupp
Du eller ditt barn över 6 månader har:
Kronisk hjärtsjukdom
Kronisk lungsjukdom
Nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
Diabetes mellitus (både typ 1 och typ 2)
Kronisk njursvikt
Kronisk leversvikt
Extrem övervikt
Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
Du eller någon nära bor i omsorgsboende eller på sjukhem
Du jobbar i vården med riskgrupper
Du är nära eller träffar någon som inte bör få influensa

Från och med den 4 december kan vi erbjuda alla som vill vaccineras vaccination. För dig som inte tillhör en riskgrupp kostar vaccinationen 300 kr. Önskar du vaccinera dig för pneumokocker kostar detta 480 kr

Vaccinationssprutan ges högt upp på armen. Anpassa gärna din klädsel inför besöket så att det går smidigt att få sprutan.

Du som äter blodförtunnande medicin:
Pradaxa (dabigatran) eller Eliquis (apixaban): Ta morgondosen som vanligt, dock ej senare än klockan 8, och kvällsdosen som vanligt dock ej senare än klockan 20.
Xarelto (rivaroxaban): Ta morgondosen som vanligt, men ej senare än klockan 8, kvällsdosen inte tidigare än 2 timmar efter vaccinationen.

Kontakta våra sjuksköterskor för mer information kring vaccinationer på telefon 08-120 512 00.