Influensa vaccin 2022/2023

Höstens vaccination mot säsongsinfluensan startar tisdagen den 8 november 2022!

Du som tillhör en riskgrupp och är listad hos oss är välkommen att vaccinera dig till hösten igen. För dig är vaccinationen kostnadsfri.
Du bokar tid direkt via 1177. Har du inte de tekniska förutsättningarna som krävs är du välkommen att ringa till mottagningen på tel. 08-420 001 00.

Vi är tacksamma om du har din Hälsodeklaration ifylld och med vid besöket. Ladda ner här


Vilka erbjuds kostnadsfri vaccination?

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa under kampanjen. Det omfattar följande grupper:

– Personer födda 1957 eller tidigare

– Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:

  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
  • neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • flerfunktionshinder hos barn

– Gravida

Vaccination av gravida görs lämpligen efter graviditetsvecka 12, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.
Information till dig som är gravid – Folkhälsomyndigheten


Vaccinationssprutan ges högt upp på armen. Anpassa gärna din klädsel inför besöket så att det går smidigt att få sprutan.

Du som äter blodförtunnande medicin:
Pradaxa (dabigatran) eller Eliquis (apixaban): Ta morgondosen som vanligt, dock ej senare än klockan 8, och kvällsdosen som vanligt dock ej senare än klockan 20.
Xarelto (rivaroxaban): Ta morgondosen som vanligt, men ej senare än klockan 8, kvällsdosen inte tidigare än 2 timmar efter vaccinationen.