Laboratoriet

Laboratoriet

Inför vissa besök på mottagningen kommer du hänvisas till vårt laboratorium för provtagning.

Ibland ska du vara fastande innan provtagningen, information om detta ska finnas i din kallelse, eller så blir du informerad om detta av vår personal.

På laboratoriet får du bland annat lämna blod- och urinprov Det kan också vara aktuellt med EKG.