När vi har stängt

När vi har stängt

Om du behöver vård när vårdcentralen har stängt ska du ringa 1177, då får du råd av en sjuksköterska som kan bedöma om du kan behandla dig själv eller söka vård på en vårdcentral nästkommande dag. Sjuksköterskan kan också bedöma om du behöver vård akut och kan då hänvisa till en Närakut eller akutmottagning på sjukhus.

Vid livshotande tillstånd ring 112.