Patientavgifter och högkostnadsskydd


Patientavgifter och högkostnadsskydd

Patientavgifter i Region Stockholm.

Du betalar samma patientavgift oavsett om du besöker en Regionsdriven mottagning eller en privat aktör som har avtal med Regions Stockholm.

Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna.

För intyg gäller inte Regionens vanliga patientavgift, utan du måste oftast betala enligt en särskild taxa. Om du gör ett öppenvårdsbesök och begär ett intyg ska du betala både för besöket och för intyget.

Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Intyg är belagda med mervärdesskatt.

Läs mer om övriga patientavgifter inom Region Stockholm.

Avgift för uteblivet besök
Kom ihåg att meddela mottagningen i god tid om du inte kan komma på ditt planerade besök. För besök på vårdcentral gäller avbokning senast 24 timmar före planerat besök. OBS! Från och med den 1 september 2020 förändras avgiften för uteblivna besök. Från och med detta datum blir kostnaden 400 kr oavsett vilken typ av besök man bokat. Avgiften på 400 kronor måste alla betala, även du som är målsman för barn och ungdomar under 18 år, du som är äldre än 85 år samt om du har frikort. Det innebär att om du inte kommer till ett bokat besök eller avtalad kontakt får du en faktura på beloppet 400 kr hemskickad.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet betyder att du under ett år inte behöver betala mer än 1150 kronor för sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort.

Föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård får en avgiftsbefrielse när kostnaderna för barnens patientavgifter tillsammans blir 1150 kronor.

  • Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.
  • Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskortet.

E-frikort
Inom vården registreras dina dina vårdavgifter (dvs. det du betalar för dina besök inom vården) elektroniskt. Du kan se ditt frikort när du loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster, och hur stor summa du har kommit upp i. Man får dock inte tillgodoräkna sig inneliggande vård på sjukhus, denna avgift ingår inte i högkostnadsskyddet. Du behöver inte heller ha med dig något frikort på dina vårdbesök eftersom vårdgivaren kan se det i sina system. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket. E-frikortet gäller både inom och utanför Region Stockholm vilket innebär att om du söker vård i en annan region än den där du bor så registreras även dessa besök på ditt e-frikort.

Läs mer om högkostnadsskydd och frikort inom Region Stockholm.