Patientinformation

Patientinformation

Vill du lista dig hos oss?

Man kan inte vara listad på flera vårdcentraler samtidigt p.g.a. patientsäkerheten. Man väljer en fast vårdcentral varsomhelst i landet. Att vara listad på samma vårdcentral ger en kontinuitet i din vård.

Blanketter, vårdval:

Man kan även logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster och lista om sig till vilken vårdcentral som helst.

Varmt välkommen att lista dig hos oss!