Psykologimottagning

Psykologimottagning

I vår psykosociala mottagningsgrupp har vi för närvarande två psykologer som erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Vi tar i första hand emot patienter som är listade på Vårbergs Vårdcentral. I mån av tid tar vi även emot patienter från andra vårdgivare.

Kontakta oss för mer information.