Sammanhållen journalföring


Sammanhållen journalföring

Allt fler vårdgivare i Regionen använder sig numera av samma journalsystem. Det innebär att de kan dela med sig av information om dig som patient med andra vårdgivare. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen ska få ta del av dina patientuppgifter där de behövs för din vård. Allt för att kunna ge dig bästa möjliga vård.

På det sättet kan de som vårdar dig just då få tillgång till journalinformation från andra vårdgivare. Informationen ska vara viktig för din diagnos och din vård. Det kan till exempel vara tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du då inte berätta hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren.

Samtycke

Du måste ge ditt samtycke för att informationen om dig ska hämtas och detta kommer att dokumenteras i din journal. Vårdpersonalen som du träffar hos en ny vårdgivare får då läsa dina uppgifter i den sammanhållna journalen. De kan inte läsa uppgifter som du valt att spärra när du ger ditt samtycke till sammanhållen journalföring. För att vårpersonalen ska kunna ta del av dina spärrade journaluppgifter måste du som patient be dem skriftligen att häva journalspärren.

Läs mer om Sammanhållen journal inom Region Stockholm