Vaccinationer

Vaccinationer

Vårberg Vårdcentral erbjuder följande vaccinationsprogram:

  • Reseprofylax – individ
  • Vaccination mot lunginflammation, influensa och TBE
  • Meningokocker
  • Stelkramp
  • Hepatit B

Du är välkommen till oss för att vaccinera dig mot influensa och pneumokocker. Läs mer om årets Influensakampanj under Influensakampanj 2019/2020

Du som tillhör en riskgrupp eller är äldre än 65 år rekommenderas att vaccinera dig och för dig är vaccinationen kostnadsfri.

Kontakta våra sjuksköterskor för mer information kring vaccinationer på telefon 08 – 120 512 00.