Nyheter i samband med covid-19 pandemin

Nyheter i samband med covid-19 pandemin

Under tiden för smittspridning följer vi rekommendationer och rutiner från Region Stockholm.

Provtagning

Vi vill härmed informera om att Vårbergs Vårdcentral och Haninge Vårdcentral erbjuder antigen-test med avseende på COVID-19. Du kan testa dig om du vill ha ett intyg att du är frisk till exempel inför en resa. Vi utfärdar därefter ett signerat och stämplat friskintyg som motsvarar kraven i det aktuella landet. Alla kunder är välkomna även de utan svenskt personnummer. Vi erbjuder även provtagning via hembesök enligt överenskommelse inom Stockholmsområdet. Är du intresserad av att testa eller få utförligare information om detta är det bara att ringa till oss så hjälper vi dig.

Våra drop- in mottagningar

För att minska smittspridning bland patienter och personal förändrar vi våra rutiner för vår drop-in mottagning. Besök till drop-in bokas i förväg via telefon på respektive mottagning

Haninge Vårdcentral: 08-420 001 00
Vårbergs Vårdcentral & Läkarhus: 08-120 512 00

Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in direkt till mottagningen men du är alltid välkommen att ringa till oss.

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter, feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Ladda ned vår app för videomöte

Vi erbjuder nu även vård på distans via videomöten med läkar-, psykolog eller sjuksköterska. För mer information och instruktion om hur du laddar ned appen finns via länkarna nedan.
Haninge
Vårberg

In English
The Public Health Agency of Sweden has information in English about the corona virus COVID-19 on their web site. 

Med vänliga hälsningar
Qualicare Stockholm AB